Politica de confidentialitate

I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale site-ului nostru, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor
dumneavoastra cu caracter personal, în contextul utilizarii site-ului nostru.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Daca sunteti client al site-ului nostru vom prelucra datele
dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul/preferintele/obisnuintele dumneavoastra în cadrul societatii, precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati în mod direct în contextul crearii contului de utilizator, în contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.

Daca pentru a va crea cont de utilizator pe Site, utilizati contul dumneavoastra de Facebook sau Google, site-ul nostru va prelucra urmatoarele date publice de profil afisate de aplicatiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în care alegeti sa va creati cont de utilizator doar înainte de a
finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se va solicita adresa
dumneavoastra de e-mail în baza careia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizati comanda, adresa de e-mail si celelalte date furnizate nu vor fi stocate de site-ul nostru, iar contul creat va fi sters automat.

II.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului nostru vom prelucra datele
dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati în mod direct în
contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati în cadrul
sectiunii de contact / întrebari / reclamatii, în masura în care ne contactati
în acest fel.

III. Scopurile si temeiurile prelucrarii

III.1. Daca sunteti client, site-ul nostru prelucreaza datele dumneavoastra
cu caracter personal astfel:
•pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si societatea nostra, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
– Prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop are la baza contractul
încheiat între dumneavoastra si societatea nostra, definit în cuprinsul
„Termenelor si Conditiilor”. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter
personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii
datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor
contractuale dintre dumneavoastra si societatea nostra.

•pentru îndeplinirea obligatiilor legale care incumba societatea nostra în
contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a
obligatiilor în materie fiscala, precum si în materie de arhivare.
– Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara în baza
unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este
necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta
imposibilitatea societatii nostre de a respecta obligatiile legale care îi
revin si deci în imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul
Site-ului.

•pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin
intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari
comerciale privind produsele si serviciile oferite de societatea nostra, prin
intermediul Site-ului.
– Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza
consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamântul pentru prelucrarea datelor în acest scop
prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau
ulterior crearii contului, la sectiunea „contul meu”. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continând comunicari comerciale. În plus, puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii „stergere date” din pagina de GDPR.

Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul
furnizarii consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
•în scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de
functionare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, în
principal, în vederea îmbunatatiri experientei oferite pe Site.
– Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al societatii noastre de a îmbunatatii permanent experienta clientilor pe site. Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

III.2. Daca sunteti vizitator al site-ului, societatea nostra prelucreaza
datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:
•pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin
intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari
comerciale privind produsele si serviciile oferite de societatea nostra, prin
intermediul Site-ului.
– Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza
consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamântul pentru prelucrarea datelor în acest scop
prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru
abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea
unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul
fiecarui e-mail/ sms continând comunicari comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul
furnizarii consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

•pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza
traficul si a îmbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe Site.
– Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al siteului nostru de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a îmbunatatii permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, întrebari sau reclamatii.
Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul
furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru
dumneavoastra.

IV. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, societatea nostra va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

În cazul în care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe
întreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor
legale care revin în sarcina societatii noastre (de ex., în cazul documentelor
justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul
caruia au fost întocmite).

În situatia în care sunteti client si va exercitati optiunea de stergere a
contului de utilizator, prin apasarea butonul „Stergere cont” din sectiunea
informatiile contului meu, societatea nostra va interpreta aceasta actiune ca optiunea dumneavoastra de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la curent despre produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, daca alegeti sa va stergeti contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri/sau sms-uri de acest gen. Totusi, dorim sa va informam ca stergerea contului nu va avea ca efect automat stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. În cazul în care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. În cazul în care solicitati stergerea contului, însa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi înregistrata numai dupa livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active.

Daca va retrageti consimtamântul pentru prelucrarea datelor în scop de
marketing, societatea nostra va înceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în acest scop, fara însa a afecta prelucrarile desfasurate de societatea nostra pe baza consimtamântului exprimat de catre dumneavoastra înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

 Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, societatea nostra poate
dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau
entitati care sprijina societatea nostra în desfasurarea activitatii prin
intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT),
ori catre autoritatile publice centrale/locale, în urmatoarele cazuri
exemplificativ enumerate:
•pentru administrarea site-ului;
•în situatiile în care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de
premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a
participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre
societatea nostra prin intermediul site-ului;
•pentru mentinerea, personalizarea si îmbunatatirea site-ului si a serviciilor
derulate prin intermediul lui;
•pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea
tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de
siguranta si autentificarea utilizatorilor;
•pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, în conditiile si limitele prevazute de lege;
•atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal furnizate catre societatea nostra pot fi
transferate în afara României, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

VII. Drepturile de care beneficiati 

În conditiile prevazute de legislatia în materia prelucrarii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:
•dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind
activitatile de prelucrare efectuate de catre societatea nostra, conform celor
descrise în prezentul document;
•dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea societatii nostre cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
•dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara
întârzieri justificate, de catre societatea nostra a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete;
Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste
imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
•dreptul la stergerea datelor, fara întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi
uitat”), în cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
-acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
-în cazul în care este retras consimtamântul si nu exista niciun alt temei
juridic pentru prelucrare;
-în cazul în care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive
legitime care sa prevaleze;
-în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
-în cazul în care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
-datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de
servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al
dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

•Este posibil ca, în urma solicitarii de stergere a datelor, societatea
nostra sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal)
si sa continue în aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
•dreptul la restrictionarea prelucrarii în masura în care :
-persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite
verificarea corectitudinii datelor;
-prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu
caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;
-operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul
prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea
sau apararea unui drept în instanta; sau
-persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct),
pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale
operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

•dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu
caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obisnuit si
într-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise
de catre societatea nostra catre alt operator de date, în masura în care sunt
îndeplinite conditiile prevazute de lege;
•dreptul la opozitie – în ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate
exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
-în orice moment, din motive legate de situatia particulara în care se afla
persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în temeiul
interesului legitim al societatii noastre sau în temeiul interesului public, cu
exceptia cazurilor în care societatea noastra poate demonstra ca are motive
legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra
intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este
constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta;
-în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o
vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct.

•dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv
dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati
de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte
juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar într-o
masura semnificativa;
•dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, în masura în care
considerati necesar.

Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în care datele cu
caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate
mai sus, va rugam sa va adresati paginii de „contact”.

Aceasta pagina de Internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe
informatii cu privire la modul în care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa
accesati „politica de utilizare cookies”