HR – Human Resources

HR – Human Resurses

Modulul HR (Resurse Umane) ajuta la gestionarea unitara a angajatilor: recrutare, gestiune personal, evaluare performante, scolarizare, salarizare (calcul).

  • Permite definirea structurii departamentale (organigrama), precum si statului de functii;
  • Fiecarei pozitii i se poate asocia o fisa de post si un set de capabilitati cerute pentru ocuparea pozitiei respective.

Capabilitatile sunt masurabile si liber configurabile (de catre utilizatorul final, in functie de necesitati). Gestiunea personalului Se pot defini formulare de evaluare pentru fiecare post in parte.

Formularele contin criterii de evaluare masurabile, structurate in capitole; In cadrul unei sesiuni de evaluare, formularele predefinite anterior de specialistul HR sunt trimise pe fluxuri catre evaluatori, pentru completare (presupune DMS – Fluxuri pentru fiecare dintre evaluatori).

Dupa completare, aplicatia calculeaza un punctaj, care este comparat cu punctajul minim, permitand specialistului HR sa obtina o imagine despre nivelul actual al angajatului respectiv; Formularele de evaluare sunt atasate automat la informatiile de personal ale angajatului respectiv.