ERP – Enterprise Resource Planning

ERP – Enterprise Resource Planning

Atunci când vorbim despre ERP – Enterprise Resource Planning – (planificarea resurselor companiei), rareori ne gândim la planificarea modului de cheltuire a resurselor. Mai degrabă ne gândim la viziunea unei companii asupra afacerilor, cu alte cuvinte, compania și toate componentele privite ca un întreg unitar și nu ca segmente izolate de activitate. Pe de o parte, sistemul ERP se referă la infrastructura software care asigură coeziunea internă a companiei; pe de altă parte, acesta susține procesele externe de afaceri în care este implicată compania.

  • Aplicațiile ERP sunt destinate proceselor de afaceri.
  • Aplicațiile ERP sunt modulare.
  • Aplicațiile ERP sunt integrate. Acestea permit extinderea companiei dincolo de limitele sale fizice: spre furnizori, clienți și parteneri.
  • Pachetul ERP complet va fi destinat tuturor (sau majorității) elementelor din funcțiile de business ale companiei.

La ce serveşte un ERP?

 • Strângerea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii, prin realizarea unui lanţ eficient
 • Reducerea costurilor producţiei şi stocurilor
 • Planificarea integrală a resurselor întreprinderii
 • Îmbunătăţirea globală a productivităţii
 • Maximizarea profitului, prin flexibilitate şi reactivitate sporită la cerinţele pieţei

De ce să implementaţi un sistem ERP în compania Dumneavoastră?

Pentru că cifrele următoare vorbesc de la sine despre avantajele unei soluţii ERP:

 • reducerea stocurilor – 18% reducerea costurilor cu materiale – 5%
 • reducerea costurilor adiţionale/salarii – 8%
 • creşterea vânzărilor şi a satisfacţiei clienţilor – 12%
 • îmbunătăţirea controlului financiar contabil – 16%

Producţia este cel mai important proces în lanţul valorii într-o întreprindere producătoare, iar calitatea şi competitivitatea pe piaţă a produselor rezultate din procesul de producţie este esenţială. Pentru îndeplinirea acestor deziderate este esenţială eficienţa sistemului informatic de gestiune a activităţii. Numai implementarea unei soluţii informatice perfect modelate pe specificul activităţilor unei întreprinderi producătoare poate asigura premisele competitivităţii acesteia.

Justificarea investiţiei într-un sistem ERP:

 • Eficientizarea întreprinderii
 • Standardizarea proceselor economice
 • Eliminarea insulelor informaţionale
 • Modularitate şi arhitectură deschisă, care facilitează adoptarea tehnologiilor viitoare